Lejevilkår

Ved bestilling

Kontakt Kongelejren ved at udfylde bestillingsformularen, hvis du ønsker at leje lejren.

Når du bestiller lejren, vil du modtage en lejekontrakt, som skal underskrives og returneres senest 14 dage efter udstedelse. Samtidig skal der indbetales første rate svarende til ca. 20% af lejebeløbet, som skal indbetales senest 14 dage efter lejekontraktens udstedelse.

Såfremt lejekontrakten ikke modtages i underskreven stand pr. post eller mail, og depositum ikke er indbetalt rettidigt, er lejren ikke lejet og kan blive udlejet til anden side.

Restbeløbet af lejen skal være kassereren i hænde senest 14 dage før lejemålets start. 

Ugyldighed / afbestilling / udeblivelse

  • Overholdes ovenstående tidsfrister ikke, er kontrakten ugyldig, og der forbeholdes ret til at foretage udlejning til anden side. Indbetaling af depositum alene er ikke tilstrækkelig for lejens gyldighed.
  • Lejemålet er bindende.
  • Der tillægges et administrationsgebyr på kr. 500 ved ændring af udstedt kontrakt.
  • I tilfælde af afbestilling eller udeblivelse mister man det indbetalte beløb. Det fulde lejebeløb (excl. forbrug og rengøring) forfalder, såfremt afbestilling sker senere end 30 dage før lejrens afholdelse.
  • Der opkræves et rykkergebyr på kr. 100 ved overskridelse af vore betalingsbetingelser. Ved anden rykker påføres et gebyr på kr. 100 samt 2% rente pr. løbende måned.

Retningslinier

  • Lejeren hæfter for eventuelle forvoldte skader på inventar, bygninger og beplantning.
  • Der henvises generelt til lejrreglerne samt de retningslinier / anvisninger, der bliver givet af den tilsynsførende, og som er ophængt på lejren.
  • Nøgler udleveres af og afleveres til tilsynsførende ved lejens begyndelse og afslutning. Tidsrummet for aftalen bedes overholdt.

Antal personer

Kongelejren er beregnet til max. 110 personer. Såfremt antallet overstiger 110 personer, vil der blive beregnet et tillæg på leje og forbrug.

Bestil nu!

Send en bestillingsformular på din reservation af lejren.

Tjek, om lejren er ledig

Se kalenderen, hvornår lejren er ledig.

Kongelejren
Lyngvej 68
Ellinge Lyng
4560 Vig 

info@kongelejren.dk

SE-nr.: 68102413

Bankkonto: 
Reg.nr.: 3544, Kontonr.: 4835082865

Følg os på Facebook

Følg Kongelejren på Facebook