Ordensregler for Kongelejren

Det er den ansvarlige leders pligt at bekendtgøre ordensreglerne for alle de deltagende.

 • Ved ankomsten 
  Lejeren skal undersøge, om alt er i orden og så hurtigt som muligt meddele tilsynsføreren, hvis dette ikke er tilfældet. 
 • Sengene
  Sovesalsbygningen består af en drenge- og pigeafdeling. Drengeafdelingen er mod øst (mod vejen) og pigeafdelingen er mod vest (mod stranden).
  Man må ikke gå i sengene med sko på eller hoppe i dem.
  Stræklagener må ikke tages af madrasserne.
  VIGTIGT - Madrasserne må IKKE fjernes. De skal forblive i de senge, hvor de ligger.
  VIGTIGT – Der må IKKE flyttes rundt på sengene.
  VIGTIGT - Bagage skal blive på gulvet og må IKKE anbringes på madrasserne.
 • Skade
  Lejeren alene er ansvarlig for enhver form for skade, der under opholdet forvoldes såvel på lejren som på naboers ejendele og vil blive gjort erstatningspligtig herfor. 
  VIGTIG - opsætning af søm, skruer, gaffatape og lim m.m. er IKKE tilladt på gulv, vægge og loft.
 • Naboer
  Da man er i et sommerhusområde, bedes man respektere de tilstødende naboers private grunde og ikke færdes på dem.
 • Musik
  Ligeledes må man af hensyn til naboerne ikke udvise støjende og larmende adfærd (f.eks. musik fra højtalere, når vinduerne er åbne) og ikke efter kl. 23. Brug af radio og højtalere udendørs er ikke tilladt.
  Der er etableret lydkontrol i bygningen. Hvis lydniveauet kommer over 60 dB udfor bygningen, vil en gul alarmlampe i salen begynde at blinke. Der er nu 25 sek. til at skrue ned for lyden. Hvis der ikke skrues ned for lyden, vil en sirene gå i gang, og strømmen vil blive afbrudt i 10 min.
 • Åben ild
  Der er fra brandmyndighederne forbud med åben ild grundet den meget tørre vegetation. Dog må der laves snobrødsbål på den indrettede plads på gårdspladsen (brænde skal selv medbringes). Der er af samme grund forbud mod fyrværkeri.
 • Gårdsplads
  Det er IKKE tilladt at fjerne afspærringskæden til gårdspladsen eller at køre ind på gårdspladsen.
 • Grill
  Man kan grille på det anviste sted. Grillkul skal selv medbringes. 
 • Tobaksrygning
  Må kun finde sted på gårdspladsen og på fliserne foran køkkenet. Husk at fjerne cigaretskod.
 • Husdyr 
  Husdyr må ikke færdes eller opholde sig i bygningerne (bl.a. pga. allergikere). Udenfor skal hunde holdes i snor, og der skal selvfølgelig 'samles op' efter dem.
 • Beplantningen 
  Beplantningen på grunden må ikke beskadiges. Det er ikke tilladt at skære eller snitte i træer og buske. Der må ikke graves på grunden, bortset fra i legepladsens sandkasse.
 • Flasker og glas 
  Flasker og glas bedes lagt i affaldscontainer eller tages med.
 • Affald
  Læg affald i lukkede poser og tryk papkasser sammen, FØR de kommes i containeren. Låget på containerne skal holdes lukkede. Fyld venligst en container helt op, inden der fyldes i den næste.
 • Eltavlerne 
 • Der må ikke afbrydes på eltavlerne.
 • Post (på sommerlejre)
  Se efter, om der er post til jer i postkassen ved indkørslen.
 • Brandalarm
  Orienter jer om brandalarmer og flugtmuligheder på lejren.

Når lejren forlades, skal følgende ryddes og sættes på plads:

 • Inventar, der er flyttet, skal sættes på plads igen.
 • Alle gulve skal fejes – også under senge, borde og stole - samt fliserne udenfor.
 • De lukkede affaldsposer skal lægges i affaldscontaineren.
 • Sørg for, at kølerum og opvaskerum, maskiner (kaffemaskine, kipstegepande m.v.), køkkenredskaber samt kaffe- og tekander er rengjorte.
 • Aftør alle borde og stole af og sæt dem på plads.
 • Fjern stearin, der er spildt på borde og stole samt i vindueskarme og på gulvet.
 • Saml alt papir, affald m.m. op på hele grunden.
 • Service skal stilles på plads.
 • Sofagruppe skal støvsuges.
 • Sofagruppe samt borde og stole skal opstilles efter plantegning.
 • Madrasser skal stilles op med undersiden mod væggen.
 • Nedtag flag og volleyballnet, og læg det i skabet i entreen.

Se yderligere informationerne fra tilsynsførende.

Kongelejren må ikke forlades, før tilsynsførende er ankommet til lejren.

Ved bortkomst af nøgle vil systemet blive genetableret for jeres regning.

Overholdes disse regler ikke, vil der blive faktureret for pedeltimer. 

Kontakt tilsynsførende

Tanya Walden
Tlf.: 2639 3914
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kongelejren
Lyngvej 68
Ellinge Lyng
4560 Vig 

info@kongelejren.dk

SE-nr.: 68102413

Bankkonto: 
Reg.nr.: 3544, Kontonr.: 4835082865

Følg os på Facebook

Følg Kongelejren på Facebook