Det er den ansvarlige leders pligt at bekendtgøre ordensreglerne for alle de deltagende.

 • Ved ankomsten 
  Lejeren skal undersøge, om alt er i orden og så hurtigt som muligt meddele tilsynsføreren, hvis dette ikke er tilfældet. 
 • Skade
  Lejeren alene er ansvarlig for enhver form for skade, der under lejropholdet forvoldes såvel på lejren som på naboers ejendele og vil blive gjort erstatningspligtig herfor. 
  Bemærk, at gaffatape og anden form for tape og lim IKKE er tilladt på gulv, vægge og loft.
 • Naboer
  Da man er i et sommerhusområde, bedes man respektere de tilstødende naboers private grunde og ikke færdes på dem.
 • Musik
  Ligeledes må man af hensyn til naboerne ikke udvise støjende og larmende adfærd (f.eks. musik fra højtalere, når vinduerne er åbne) og slet ikke efter kl. 23. Brug af radio og højtalere udendørs er ikke tilladt. 
 • Åben ild
  Der er fra brandmyndighederne forbud med åben ild grundet den meget tørre vegetation. Dog må der laves snobrødsbål på den indrettede plads ved flagstangen. Der er af samme grund forbud mod fyrværkeri.
 • Grill
  Man kan grille på det anviste sted. Grillkul skal selv medbringes. 
 • Tobaksrygning
  Må kun finde sted på gårdspladsen og på fliserne foran køkkenet. Husk at fjerne cigaretskod.
 • Husdyr 
  Husdyr må ikke færdes eller opholde sig i bygningerne (bl.a. pga. allergikere). Udenfor skal hunde holdes i snor, og der skal selvfølgelig 'samles op' efter dem.
 • Beplantningen 
  Beplantningen på grunden må ikke beskadiges. Det er ikke tilladt at skære eller snitte i træer og buske. Der må ikke graves på grunden, bortset fra i legepladsens sandkasse.
 • Flasker og glas 
  Flasker og glas bedes lagt i affaldscontainer eller tages med.
 • Affald
  Læg affald i lukkede poser og tryk papkasser sammen, FØR de kommes i containeren.
 • Sengene
  Man må ikke gå i sengene med sko på eller hoppe i dem.
 • Eltavlerne
  Der må ikke afbrydes på eltavlerne.
 • Post
  Se efter, om der er post til jer i postkassen ved indkørslen.
 • Brandalarm
  Orienter jer om brandalarmer og flugtmuligheder på lejren.
 • Bortkomst af nøgle
  Ved bortkomst af nøgle vil systemet blive genetableret for jeres regning.

Når lejren forlades, så skal følgende ryddes og sættes på plads:

 • Inventar, der flyttes, skal sættes på plads igen.
 • Feje alle gulve – også under senge, borde og stole - samt fliserne udenfor.
 • Lægge de lukkede affaldsposer i containeren.
 • Sørge for, at køkkengulvet er fejet og vasket, og at kølerum og opvaskerum samt maskiner (kaffemaskine, kipstegepande m.v.) samt køkkenredskaber og kaffe- og tekander er rengjorte.
 • Tørre alle borde og stole af og sætte dem på plads.
 • Husk at fjerne stearin, der er spildt på borde og stole samt i vindueskarme og på gulvet.
 • Samle alt papir m.m. op på hele grunden.
 • Service skal stilles på plads.
 • Sofagruppe skal støvsuges.
 • Sofagruppe samt borde og stole skal opstilles efter plantegning.
 • Stræklagner skal lægges om madrassen efter brug.
 • Nedtage flag (og volleyballnet) og lægge det i skabet i entreen.

Se yderligere informationerne fra tilsynsførende.

Kongelejren må ikke forlades, før tilsynsførende er ankommet til lejren.

Overholdes disse regler ikke, vil du blive faktureret for pedeltimer. 

Kontakt tilsynsførende

Hans Chr. Rasmussen
Tlf.: 2160 5007