Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik for Kongelejren

 

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kongelejren er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Behandling af persondata

 

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. 

Generelt indsamler vi følgende typer af data:

  1. Data om frivillige medarbejdere
  2. Data om lejere
  3. Data om samarbejdspartnere

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet er at administrere den relation til os, som du har givet samtykke til.

Ad 1: Vi opbevarer

  • Samarbejdsaftaler og relevante dokumenter
  • Frivilliges CPR-nummer i forbindelse med udbetaling af honorarer og kørsel til brug for den lovpligtige indberetning til Skat
  • Fotos, video- og lydoptagelser til brug på website og sociale medier

Ad 2 og 3: I den udstrækning der foreligger bindende aftaleforhold opbevarer vi kontrakter og relevante dokumenter samt kontaktpersoners almindelige persondata.

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi indsamler. Vi indsamler fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

 

Sikkerhed

 

Vi beskytter dine persondata 

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Dine rettigheder

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1330 København K.

 

Cookiepolitik

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden.

 

Cookies

Hjemmesiden anvender ’cookies’, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende hjemmesiden, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus, og der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies.

Denne hjemmeside indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • Teknisk funktionalitet
  • Trafikmåling til statistiske formål

 

Så lang tid opbevares cookies

Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken.

 

Sådan sletter du cookies

Du kan selv bestemme, om du vil acceptere eller slette alle cookies eller kontrollere det individuelt for hver enkelt hjemmeside. Du kan foretage individuelle indstillinger i dine browserindstillinger.

Vær dog opmærksom på, at hvis du sletter cookies, kan du måske ikke bruge alle hjemmesidens funktioner. Da cookies befinder sig på din pc, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Vi håber, at du vil tillade de vores cookies, da de hjælper os med at forbedre hjemmesiden.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Bibbi Bryld

Adresse: Kongelejren, Lyngvej 68, Ellinge Lyng, 4560 Vig

CVR: 68102413

Telefonnr.: 25464260

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjemmeside: kongelejren.dk

 

Opdateret: april 2018

Kongelejren
Lyngvej 68
Ellinge Lyng
4560 Vig 

info@kongelejren.dk

SE-nr.: 68102413

Bankkonto: 
Reg.nr.: 3544, Kontonr.: 4835082865

Følg os på Facebook

Følg Kongelejren på Facebook